Hộp số ZF Ecolife

2,000,000 

Một sản phẩm ứng dụng cho những dòng xe thương mại.

Hạn chế tiếng ồn và tiết kệm nhiên liệu.